Kolonihaveforeningen Skandsen


Hjem > Ledige haver: 2024

Ledige haver: 2024

Kontakt formanden Helene på mobil 22 55 94 40, hvis der er interesse for haveleje.

Når du/i vil leje  på en have leje, vil der komme 3 bestyrelses-medlemmer for den aftalte dag.

Fast bopæl i lolland kommune.

Det er ikke tilladt at overnatte i kolonihaven.

Der må ikke støbes med cement i jorden.

Bygninger pr have max 25 kvm sammenlagt.

Bygninger 1,5 meter fra skel til naboens kolonihave. Gælder ikke ældre bygninger.

Ledige haver:

Nummer:  , 29, 39, 44, 45, 57, 58,

 

Generelle priser:

Indmeldelse i kolonihaveforeningen:       200.- kroner

Depositum:                                          300.- kroner

Årlig haveleje lille have: 1/1 til 31/12.    750.- kroner   

Årlig haveleje stor have: 1/1 til 31/12.    850.- kroner  

Som medlem af foreningen kan optages myndige personer der ønsker at leje et havelod.

 

Frugttræer må ikke fældes eller nedskæres kraftig. Er der problemer skal bestyrelsen kontaktes.

  

Undermenu