Kolonihaveforeningen Skandsen


Hjem > Ældre information:

Ældre information:

Udmeldelse af Kolonihaveforbundet:

 

Generalforsamling i H/F Skandsen - Mandag den 4.4.2016 kl. 18

 

På generalforsamlingen den 29. marts 2015 blev jeg Eva Jensen valgt som ny formand. Der blev også vedtaget nye vedtægter og ordensregler.

 

Da vores økonomi ikke har været god, over 6.000 kr. om året går til forbundet, besluttede vi at henvende os til Lolland Kommune vi fik kontakt til en person som vi satte ind i vores problem. Vi viste vedkommende vores lejekontrakt med Kolonihaveforbundet, som blev gennemlæst, og fik tilbagemelding om, at kontrakten var indgået med Nakskov Kommune i sin tid, og derfor ikke var gældende med Lolland Kommune, så vi kunne sådan godt melde os ud af forbund og kreds. Der vil senere blive fremlagt forslag om dette.

 

Eva Jensen


Dato 13 /Juni 2016 kl.19.00

 

Haveforeningen SKANDSEN REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

 

FORMANDEN BØD VELKOMMEN, DER VAR EN SÆRLIG VELKOMMEN TIL THOMAS HERMANN LANG FRA KOLONIHAVEFORBUNDET. 

PUNKT 1:

VALG AF DIRIGENT, HER BLEV KAMMA DØSSING FORESLÅET OG VALGT.

DIRIGENTEN TAKKEDE FOR VALGET OG KONSTATEREDE GENERALFORSAMLINGEN FOR LOVLIGT INDKALDT, DER VAR IKKE INDSIGELSER MOD DAGSORDENEN.

DIRIGENTEN GAV HEREFTER BEGRUNDELSE FOR AFHOLDELSE AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING, DER BLEV OPTALT HVOR MANGE STEMMEBERETTIGET DER VAR TIL STEDE (22 UD AF 30 FREMMØDTE), SAMT OPLYST OM REGLER FOR AFSTEMNING.

REFERENT: FINN HANSEN 

PUNKT 2:

VALG AF STEMMETÆLLERE: ANETTE BIRCH OG BENNY JENSEN 

PUNKT 3:

UDMELDELSE AF KOLONIHAVEFORBUNDET: STEMMESEDLER UDDELT, HVOREFTER DER BLEV STEMT, MEDENS STEMMETÆLLERNE TALTE OP, FIK FORBUNDET ORDET INDEN RESULTATET BLEV OFFENTLIGGJORT. 

FOR UDMELDING: 21 STEMMER. IMOD: 0 STEMMER. BLANK: 1 STEMMER. 

DER BLEV TAKKET FOR GOD RO OG ORDEN. 

GENERALFORSAMLINGEN SLUTTEDE KL. 19.30 

REFERENT: FINN HANSEN 

 

Formand: Eva Jensen                       Dirigent: Kamma Døssing